Zásady ochrany osobních údajů na stránce a v aplikaci

Ceníme si vašeho soukromí. Tyto Zásady ochrany soukromí na webové stránce a v aplikaci popisují, jak zpracováváme vaše osobní údaje ve spojení s poskytovanými službami.

Pokud u nás máte účet, rovněž shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje ve spojení s našimi službami. Pro tyto účely můžete nahlédnout do našich samostatných Zásad pro ochranu soukromí při vedení účtů.

1. O nás
Swissquote Bank SA (dále jen „Swissquote“ či „my“) je správcem vašich osobních údajů. Swissquote sídlí na adrese Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland, Švýcarsko a je součástí skupiny Swissquote (dále jen „Swissquote Group“).

2. Jaké údaje o vás shromažďujeme
2.1 Informace, které s námi sdílíte

Shromažďujeme informace, které s námi sdílíte při používání naší stránky a aplikace. Data, která zpracováváme, mohou zahrnovat registrační údaje (např. vaše přihlašovací informace), komunikační data související s libovolným vaším dotazem či s kontaktem s vámi (včetně veškerých formulářů či zpráv zaslaných přes naši stránku nebo aplikaci), data spojená s umístěním, technická data a data o vašem chování a preferencích.
2.2 Údaje shromažďované nebo získávané z jiných zdrojů
Navštívíte-li naše internetové stránky, můžeme shromažďovat nebo získávat informace, jako jsou vaše IP adresa, váš prohlížeč, používané plug-iny, operační systém nebo platforma a vaše přihlašovací údaje. Úzce spolupracujeme s třetími stranami (např. s obchodními partnery, poskytovateli technických, platebních a doručovacích služeb, reklamními agenturami, poskytovateli monitorovacích a analytických služeb, datovými centry, hlavními tvůrčími agenturami, veřejnými subjekty, sociálními sítěmi třetích stran a poskytovateli vyhledávacích služeb) a můžeme od nich získávat informace o vás. Tyto informace mohou zahrnovat údaje o vašem procházení našimi internetovými stránkami, produktech, které jste si zobrazili, vašich osobních kontaktních datech (pokud jste nám byli doporučeni makléřem nebo přítelem), všech vašich osobních datech, která jsou součástí vašeho profilu na sociálních sítích (např. Facebook) a k jejichž sdílení s námi jste sociální síti třetí strany dali svůj souhlas (např. jméno, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, město, země, zájmy, profilová fotografie, uživatelské jméno, seznam přátel). Podrobnější informace o údajích, které o vás takto můžeme získat, zjistíte na internetových stránkách sociální sítě příslušné třetí strany. Osobní údaje o jednotlivcích můžeme rovněž získat při akvizici jiné společnosti. Když přijímáme data od třetích stran (které je nashromáždily na svou vlastní odpovědnost), vycházíme z toho, že tyto třetí strany mají oprávnění nám relevantní data poskytnout a že nám povolily zpracovávat je v souladu s těmito Zásadami, ledaže uvedly něco jiného.
2.3 Údaje získávané pomocí cookies
Při shromažďování údajů o vás můžeme stejně jako naši poskytovatelé služeb používat cookies. Cookies nám pomáhají k tomu, abychom vám zajistili co nejpříjemnější používání našich internetových stránek. Více informací o cookies naleznete v oddílu 6.

3. K čemu údaje o vás používáme
Informace o vás používáme k plnění povinností plynoucích ze zákonů a předpisů, které se nás týkají, nebo ze smluv, které s vámi uzavřeme, a k poskytování informací, produktů a služeb, které si od nás vyžádáte (např. k vytvoření a správě vašeho účtu u nás nebo k vaší registraci na naše akce), k poskytování zákaznických služeb včetně zodpovídání vašich dotazů nebo řešení vašich reklamací, k poskytování marketingových informací o jiném zboží a službách, které jsou součástí naší nabídky a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo se o nich informovali, pokud jste se zasíláním takových informací souhlasili přes příslušný mechanismus nebo jako stávající klient, nebo k vašemu informování o obecných novinkách Swissquote. Vaše údaje získané z internetových stránkách také používáme k personalizaci vašich opakovaných návštěv našeho webu. Za tímto účelem můžeme kombinovat data získaná z jednoho zdroje (např. internetových stránek) s daty získanými z jiného zdroje (např. offline akcí), abychom vás jako klienta lépe poznali a mohli vám lépe sloužit či nabízet osobnější nastavení, jako neustálé zlepšování a personalizaci vašeho používání internetových stránek, zlepšování naší nabídky a poskytování marketingových informací, pokud jste souhlasili se zasíláním takových sdělení (jste-li stávající klient, máte v budoucnu možnost kdykoli se odhlásit od odběru takových zpráv). Můžeme případně sdílet vaše osobní údaje se společnostmi sdruženými ve skupině Swissquote Group, poskytovateli služeb ze třetích stran, obchodními partnery (jako jsou doporučující makléři, správci aktiv, banky a jiné finanční instituce), justičními orgány nebo regulátory. Informace, které shromažďujeme a uchováváme, mohou být přeneseny, spravovány a zpracovávány ve Švýcarsku a Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo mimo ně včetně zemí, které z pohledu Švýcarska a EU neposkytují adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Konkrétně mohou poskytovatelé služeb sídlit ve Spojených státech amerických. Jednotky ze Swissquote Group sídlí v zemích, které jsou uvedeny na naší stránce Podpora – Kontakt. Shromažďujeme jen minimální potřebný objem údajů, a je-li to v souladu s účelem zpracování, data anonymizujeme a/nebo agregujeme.

4. Vaše práva
4.1 Přehled vašich práv

Máte právo vznést na adrese uvedené v bodě 9: - žádost o doplnění či opravu svých osobních údajů, které jsou neúplné či nepřesné, - žádost o omezení zpracování svých osobních údajů či námitku vůči jejich zpracování, - žádost o výmaz osobních údajů, - žádost o to, aby Swissquote vám či jiné určené osobě či subjektu předala vaše osobní údaje, které uchovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a - odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud jej Swissquote získala.
4.2 Formality a omezení
Když požádáte o uplatnění svých práv, můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti. Je možné, že uplatnění uvedených práv (např. vaše námitka vůči zpracování vašich osobních údajů či odvolání dříve poskytnutého souhlasu) nám znemožní poskytovat vám všechny služby nebo jejich část. Pokud usoudíme, že pokud vaší žádosti vyhovíme, už vám nebudeme moci poskytovat služby způsobem, který odpovídá našim standardům kvality, je možné, že se rozhodneme ukončit vztah s vámi. Výše uvedená práva mohou být rovněž omezena, například pokud jsme povinni získat a zpracovávat vaše osobní údaje, abychom vyhověli platným právům a nařízením, abychom mohli uplatňovat právní nároky a hájit se proti nim, nebo pokud máme pro zpracování jiné legitimní důvody, které mají přednost před vašimi zájmy a právy. Je tedy možné, že budeme mít právo pokračovat ve zpracování vašich osobních údajů i poté, co se rozhodnete odvolat svůj souhlas nebo vznesete námitku proti zpracování svých osobních údajů. Pokud budou vaše požadavky zjevně neopodstatněné či nadměrné, zejména kvůli jejich opakování, vyhrazujeme si právo odmítnout se jimi zabývat či účtovat poplatek přiměřený pracnosti.
 

5. Odkazy na jiné internetové stránky
Naše internetové stránky mohou občas obsahovat odkazy na jiné internetové stránky nebo z nich. Pokud použijete odkaz na tyto jiné internetové stránky, mějte na vědomí, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že my za ně neneseme žádnou odpovědnost a neručíme za ně. Před poskytnutím svých osobních údajů dotčeným internetovým stránkám se seznamte s jejich zásadami v této oblasti.

6. Cookies
6.1 Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našich stránek nahrají na váš počítač, chytrý telefon nebo jiné zařízení. Umožňují nám odlišit vás od ostatních uživatelů a nabízet vám lepší fungování stránky. Cookies vám umožňují řadu úkonů, například přihlásit se k účtu, požádat online o produkty či služby a používat finanční nástroje.
6.2 Jaké cookies používáme?
Na našich internetových stránkách používáme tři typy cookies: nezbytné cookies, výkonnostní cookies a cookies pro upravení obsahu na míru. Nezbytné cookies vám umožňují používat životně nezbytné funkce našich stránek a obchodní platformy. V případě jejich deaktivování ztratíte přístup k platformě nebo jiným zásadním částem internetových stránek. Výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat návštěvníky, spočítat jejich počet a zjistit, jak stránkami procházejí. Tyto informace nám pomáhají při zlepšování způsobu fungování našich internetových stránek, např. při zajištění toho, aby uživatel snadno nalezl, co zrovna hledá. Cookies pro upravení obsahu na míru nám pomáhají upravovat obsah našich internetových stránek podle vašeho profilu a nabízet odkazy na odpovídající stránky sociálních médií. Například místo zobrazování propagačních akcí u produktů, které již vlastníte, nám umožňují informovat vás o jiných službách, o které byste mohli mít zájem. Cookies pro upravení obsahu na míru používáme výlučně na základě vaší předchozí volby v této oblasti a nastavení našich důvěryhodných obchodních partnerů pro nabízení produktů a služeb Swissquote a na našich internetových stránkách se zobrazuje pouze reklama autorizovaná Swissquote.
6.3 Jak deaktivovat cookies
Při otevření našich internetových stránek vás požádáme o souhlas s používáním cookies. Pokud si přejete deaktivovat či smazat všechny cookies, můžete tak učinit v nastavení svého prohlížeče. Uvědomte si ale, že cookies jsou často používány k aktivování a zlepšování určitých funkcí našich stránek. Rozhodnete-li se deaktivovat některé cookies, může to mít dopad na způsob fungování našich internetových stránek.

7. Uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou pro uvedené účely při zohlednění naší potřeby vyřizovat žádosti nebo řešit případné problémy, poskytovat lepší a nové služby a rovněž plnit zákonné požadavky v rámci platných právních předpisů. Obecně platí, že (a) přihlašovací údaje uchováváme, pokud u nás máte uživatelský profil a (b) údaje o komunikaci uchováváme až 10 let po vaší poslední interakci s námi. Nejsou-li vaše osobní údaje nadále nutné pro uvedené účely, bezpečně je vymažeme, zničíme či anonymizujeme.

8. Změny těchto Zásad
Tyto Zásady podrobujeme pravidelné revizi, a proto v ní může v budoucnu docházet k různým úpravám. Každá její aktualizace se objeví na našich internetových stránkách.

9. Jak se s námi spojit
Máte-li další otázky k této politice ochrany osobních údajů, spojte se s naším týmem ochrany osobních údajů na adrese privacy@swissquote.com nebo nám zašlete dopis na adresu Swissquote Bank SA, Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland, Švýcarsko. Přejete-li si kontaktovat naši zákaznickou podporu, použijte webovou stránku Podpora.

10. Rozhodné právo a jurisdikce
Tyto Zásady se liší výlučně švýcarskými zákony bez ohledu na ustanovení o kolizních normách. Výlučnou jurisdikci pro libovolné spory vyplývající z těchto Zásad mají soudy ve švýcarském Glandu. Vyhrazujeme si však právo podniknout proti vám právní kroky u příslušného soudu v místě vašeho bydliště nebo u jiného příslušného soudu. Také v takových případech bude výlučně platit švýcarské právo.