Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

1. O nás
Swissquote Bank SA (dále jen «Swissquote» nebo «my») sídlí na adrese Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland. Swissquote Bank SA je součástí skupiny Swissquote (dále jen «Swissquote Group»).

2. Jaké údaje o vás shromažďujeme
2.1 Vámi poskytnuté informace
Shromažďujeme údaje, které zadáváte při používání našich internetových stránek a při žádosti o otevření účtu. Vámi poskytnuté informace mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, DIČ, bankovní účet nebo jiné finanční údaje, kopie vašich osobních identifikačních dokumentů (jako je váš pas nebo řidičský průkaz) a fotografie či jiná zobrazení vaší podoby. Shromažďujeme rovněž údaje v případě, že se rozhodnete z vlastní vůle k účasti na různých anketách, poskytujete nám zpětnou vazbu, ucházíte se o speciální nabídky a akční slevy, účastníte se soutěží nebo se přihlásíte na naše akce (jako semináře a webináře).
2.2 Údaje shromažďované nebo získávané z jiných zdrojů
Navštívíte-li naše internetové stránky, můžeme shromažďovat nebo získat informace, jako je vaše IP adresa, váš prohlížeč, používané plug-in, operační systém nebo platforma a vaše přihlašovací údaje. Úzce spolupracujeme s třetími stranami (např. obchodními partnery, poskytovateli technických, platebních a doručovacích služeb, reklamními agenturami, poskytovateli monitorovacích a analytických služeb (včetně společnosti Google), datacentry, hlavními tvůrčími agenturami, veřejnými subjekty, sociálními sítěmi třetích stran a poskytovateli vyhledávacích služeb) a můžeme od nich získávat informace o vás. Úzce spolupracujeme s třetími stranami (např. obchodními partnery, poskytovateli technických, platebních a doručovacích služeb, reklamními agenturami, poskytovateli monitorovacích a analytických služeb (včetně společnosti Google), datacentry, hlavními tvůrčími agenturami, veřejnými subjekty, sociálními sítěmi třetích stran a poskytovateli vyhledávacích služeb) a můžeme od nich získávat informace o vás. Podrobnější informace o údajích, které můžeme takto o vás získat, zjistíte na internetových stránkách sociální sítě příslušné třetí strany. Osobní údaje o jednotlivcích můžeme rovněž získat při akvizici jiné společnosti.
2.3 Údaje získávané pomocí cookies
Při shromažďování údajů o vás můžeme stejně jako naši poskytovatelé služeb používat cookies. Cookies nám pomáhají k tomu, abychom vám zajistili co nejpříjemnější používání našich internetových stránek. Více informací o cookies naleznete v oddílu 5.

3. K čemu údaje o vás používáme
Údaje o vás používáme k plnění našich zákonných a předpisových povinností nebo povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi vámi a námi a k poskytování informací, produktů a služeb, které jste si od nás vyžádali (např. vytvoření a správa účtu u nás nebo přihlášení na naše akce); k poskytování zákaznických služeb včetně zodpovídání vašich dotazů nebo řešení vašich reklamací; k poskytování marketingových informací o jiném zboží a službách, které jsou součástí naší nabídky a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo se o nich informovali, pokud jste se zasíláním takových informací souhlasili přes příslušný mechanismus nebo jako stávající klient; nebo k vašemu informování o obecných novinkách Swissquote. Vaše údaje získané z internetových stránkách také používáme k personalizaci vašich opakovaných návštěv našeho webu. Za tímto účelem můžeme kombinovat data získaná z jednoho zdroje (např. internetových stránek) s daty získanými z jiného zdroje (např. offline akcí), abychom vás jako klienta lépe poznali a mohli vám lépe sloužit či nabízet osobnější nastavení, jako: neustálé zlepšování a personalizaci vašeho používání internetových stránek; zlepšování našich nabídek; poskytování marketingových informací, pokud jste souhlasili se zasíláním takových sdělení (jste-li stávající klient, máte v budoucnu možnost kdykoli odstoupit od zasílání takových zpráv). Jako švýcarská banka jsme vázáni bankovním tajemstvím, pokud jde o osobní údaje našich klientů. Platí ale také, že v rámci mezí stanovených zákonem nebo smlouvou, již jsme s vámi uzavřeli, můžeme případně sdílet vaše osobní údaje se společnostmi sdruženými ve skupině Swissquote Group, poskytovateli služeb ze třetích stran, obchodními partnery (jako jsou doporučující makléři, správci aktiv, banky a jiné finanční instituce), justičními orgány nebo regulátory. Údaje, které shromažďujeme a ukládáme, mohou být převáděny, kontrolovány nebo zpracovávány uvnitř či vně Evropského hospodářského prostoru («EHP»). Konkrétně řečeno, naši poskytovatelé služeb mohou sídlit v Evropě, Asii nebo Severní Americe. Shromažďujeme pouze minimální počet nutných dat a při našem profilování používáme pouze anonymizovaná data. Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nutné pro poskytování našich služeb nebo dokud je váš účet aktivní. Vaše osobní údaje můžeme také uchovávat a používat, abychom mohli plnit naše zákonné povinnosti, řešit spory, bránit zneužití a vymáhat naše dohody.

4. Vaše práva
4.1 Přístup k vašim osobním údajům, právo na jejich opravu a vymazání
Na vaši žádost vám zašleme kopii vašich osobních údajů, které máme v držení. Zašleme ji bez zbytečného otálení ve strukturované, obecně použitelné a strojově čitelné formě. Chceme si být jisti, že vaše osobní údaje jsou přesné a aktualizované. Máte právo nás požádat o opravení nebo vymazání údaje, který považujete za nepřesný. Pokud máme v držení vaše osobní údaje a vy si přejete je vymazat z naší databáze nebo je zablokovat, spojte se prosím s námi na adrese privacy@swissquote.com.
4.2 Vznesení námitky proti zpracování dat a právo na odmítnutí marketingových sdělení
Máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali. Toto právo můžete uplatnit, spojíte-li se s námi na adrese privacy@swissquote.com. Pokud si přejete nedostávat marketingové informace, můžete použít nabídku «Odhlásit» na našich e-mailech.
4.3 Odkazy na jiné internetové stránky
Naše internetové stránky mohou občas obsahovat odkazy na jiné internetové stránky nebo z nich. Pokud použijete odkaz na tyto jiné internetové stránky, uvědomte si prosím, že tyto stránky mají svou vlastní politiku ochrany osobních údajů a že my za tuto politiku neneseme žádnou odpovědnost nebo za ni neručíme. Před poskytnutím svých osobních údajů dotčeným internetovým stránkám se seznamte s jejich politikou v této oblasti.
4.4 Stížnosti
Máte právo podat kdykoli stížnost u dohlížecího orgánu nebo přímo u nás zasláním e-mailu na adresu privacy@swissquote.com.

5. Cookies
5.1 Co jsou to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě našich stránek nahrají na váš počítač, smartphone nebo jiné zařízení. Umožňují nám odlišit vás od ostatních uživatelů, a tím nám pomáhají nabízet vám lepší používání našich internetových stránek. Cookies vám umožňují řadu věcí, jako je přihlásit se k vašemu účtu, požádat on-line o produkty či služby a používat finanční nástroje.
5.2 Jaké cookies používáme?
Na našich internetových stránkách používáme tři typy cookies: hlavní cookies, výkonnostní cookies a cookies pro upravení obsahu na míru. Hlavní cookies vám umožňují používat životně nezbytné funkce našich stránek a obchodní platformy. V případě jejich deaktivování ztratíte přístup k platformě nebo jiným zásadním částem internetových stránek. Výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat návštěvníky, spočítat jejich počet a zjistit, jak stránkami procházejí.Tyto informace nám pomáhají při zlepšování způsobu fungování našich internetových stránek, např. při zajištění, aby uživatel nalezl snadno, co zrovna hledá. Cookies pro upravení obsahu na míru nám pomáhají upravovat obsah našich internetových stránek podle vašeho profilu a nabízet odkazy na odpovídající stránky sociálních médií. Například místo zobrazování propagačních akcí u produktů, které již vlastníte, nám umožňují informovat vás o jiných službách, o které byste mohli mít zájem. Cookies pro upravení obsahu na míru používáme výlučně na základě vaší předchozí volby v této oblasti a nastavení našich důvěryhodných obchodních partnerů pro nabízení produktů a služeb Swissquote a na našich internetových stránkách se zobrazuje pouze reklama autorizovaná Swissquote. Více informací o cookies najdete na adrese allaboutcookies.org.
5.3 Jak deaktivovat cookies
Při otevření našich internetových stránek vás požádáme o souhlas s používáním cookies. Pokud si přejete deaktivovat všechny cookies, můžete tak učinit v nastavení vašeho prohlížeče. Uvědomte si ale, že cookies jsou často používány k aktivování a zlepšování určitých funkcí našich stránek. Rozhodnete-li se deaktivovat některé cookies, může to mít dopad na způsob fungování našich internetových stránek. Více informací o tom, jak cookies deaktivovat, včetně pokynů k upravení vašeho nastavení cookies u různých prohlížečů a k vymazání stávajících cookies z vašeho zařízení, naleznete na adrese allaboutcookies.org.

6. Zabezpečení dat a jejich držení
Kvůli zabezpečení vašich osobních údajů jsme přijali celou řadu bezpečnostních opatření, a to včetně: zabezpečení našich provozních prostředí, ke kterým mají přístup pouze naši zaměstnanci, agenti a smluvní dodavatelé, a to výlučně k informacím, které potřebují pro svou činnost; šifrování úplně všech citlivých finančních informací zpracovávaných při provádění transakcí přes naše internetové stránky; ověření vaší totožnosti před tím, než můžete přistoupit k vašemu účtu, používat ho a provádět v něm změny, aby se zabránilo nepovolenému přístupu k němu. Vezměte prosím na vědomí, že tato zabezpečení se nevztahují na osobní údaje, u kterých jste se rozhodli, že mohou být sdíleny ve veřejném prostoru, jako jsou například komunitární internetové stránky. Vaše osobní údaje uchováváme pouze na dobu nezbytně nutnou pro uvedené účely při zohlednění naší potřeby vyřizovat žádosti nebo řešit případné problémy, poskytovat lepší a nové služby a rovněž plnit zákonné požadavky v rámci platných právních předpisů. Znamená to, že i po ukončení naší spolupráce můžeme uchovávat vaše osobní údaje po přiměřenou dobu. Nejsou-li vaše osobní údaje nadále nutné pro uvedené účely, bezpečně je vymažeme nebo zničíme.

7. Změny v naší politice ochrany soukromí a používání cookies
Naši politiku ochrany soukromí a používání cookies podrobujeme pravidelné revizi, a proto v ní může v budoucnu docházet k různým úpravám. Každá její aktualizace se objeví na našich internetových stránkách.

8. Jak se s námi spojit
Máte-li další otázky k této politice ochrany osobních údajů, spojte se s naším týmem ochrany osobních údajů na adrese privacy@swissquote.com nebo nám zašlete dopis na adresu Swissquote Bank SA, Chemin de la Crétaux 33, 1196 Gland, Švýcarsko. Přejete-li si kontaktovat naši službu zákaznické podpory, použijte prosím webovou stránku Podpora.