Finanční podvody – jak poznat pokus o podvod a jak se bránit

Kybernetičtí zločinci vystupují jako zástupci různých společností včetně bank a stále důmyslněji se snaží obelstít zákazníky, aby jim poslali peníze nebo s nimi sdíleli citlivé údaje. Jejich sdělení mohou vypadat neuvěřitelně věrohodně a mohou používat nejrůznější kanály, jak se dostat k cíleným osobám. Stálá obezřetnost je proto na výsost důležitá. 


Jak rozpoznat podvodné telefonáty a e-maily

Záměr podvodníků je prostý: ukrást Vám peníze a/nebo totožnost. Snaží se Vás proto přimět k investici do fingovaných finančních produktů, aby tak získali údaje o Vašem bankovním účtu, nebo k přímému převodu peněz. Nevěřte tvrzením o okamžité návratnosti nebo zázračným výnosům bez rizika a uvědomte si, že tlak na rychlé rozhodnutí obvykle představuje varovný signál.


Obvyklé typy podvodů

Finančních podvodů existuje celá řada. K nejběžnějším patří:

Podvodné spořící produkty

Obvykle se jedná o telefonický či e-mailový kontakt s nabídkou investiční příležitosti v podobě tzv. spořicích produktů nebo účtů za použití falešné kontaktní adresy podobající se adrese legitimního subjektu. Nabízené podmínky jsou často podezřelé a mohou obsahovat slib „zaručené“ návratnosti nebo neobvykle vysoké úroky.

Investiční podvody

U investičních podvodů se obvykle jedná o finanční investice s příslibem mimořádně vysoké míry návratnosti. Investice se mohou týkat všech typů finančních produktů včetně nemovitostí, tantiém, komodit či cenných kovů a nerostů.

Vydávání se za jinou osobu a krádež identity

Podvod může spočívat v tom, že se podvodník vydává za zástupce banky nebo poskytovatele finančních služeb a nabízí fingované produkty nebo služby s cílem ukrást Vám peníze a/nebo identitu. Při jednání s obětí dokonce podvodníci v některých případech používají identitu skutečných zaměstnanců banky.


Na co si dávat pozor

Podvodníci mohou použít e-maily, SMS zprávy nebo soukromé zprávy na sociálních sítích, aby se pokusili ukrást Vám peníze nebo totožnost. Dávejte si proto pozor na:

 • Odkazy s aktualizací Vaší e-mailové adresy nebo údajů o účtu
 • Nabídky investic do zázračných finančních produktů
 • Žádosti o převedení Vašich peněz se slibem vysoké návratnosti
 • Požadavky na odblokování účtu nebo zrušení předplatného na nějakou nabídku


Mějte se na pozoru před osobami vystupujícími jako zástupci Swissquote

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás nejvyšší prioritou. Povědomí o tom, jak rozpoznat potenciálně podezřelé požadavky, pomůže zabránit podvodům a zajistit bezpečnost vašich osobních údajů.

Swissquote po Vás nebude nikdy chtít, abyste:

 • sdělili své osobní údaje (přihlášení, hesla, L3 kartu, osobní nebo bankovní údaje) e-mailem nebo textovou zprávou,
 • navštívili webové stránky neschválené Swissquote,
 • nám volali na nové telefonní číslo,
 • provedli převod hotovosti na chráněný nebo nový bankovní účet (pokyny k platbě si můžete kdykoliv ověřit ve svém online účtu) či peníze předali,
 • provedli „testovací“ online transakci,
 • se rychle rozhodli nebo reagovali pod tlakem, zejména pomocí nevyžádaných zpráv,
 • si stáhli přílohu či nainstalovali software nebo umožnili někomu připojit se dálkově k Vašemu počítači či jinému zařízení během telefonického hovoru či po něm.

Co také Swissquote nikdy neudělá:

 • nepošle někoho k Vám domů, aby převzal hotovost či bankovní karty nebo provedl jakoukoli finanční transakci,
 • neposkytne bankovní služby přes jinou mobilní aplikaci než přes oficiální aplikaci banky.


Mějte stále vše pod kontrolou dodržováním těchto jednoduchých pokynů

Zabezpečte své osobní údaje těmito několika prostými kroky:

 1. Nesdělujte své přihlašovací a osobní údaje třetím stranám. Swissquote po Vás nebude nikdy chtít citlivé informace.
 2. Vždy používejte svou zabezpečenou poštovní schránku Swissquote.
 3. Připojujte se na webové stránky Swissquote vypsáním jejich adresy do prohlížeče. Nekopírujte a nevkládejte do prohlížeče odkazy uvedené v e-mailech nebo textových zprávách.
 4. Nikdy se neunáhlujte, počkejte 5 minut a zauvažujte nad tím, co se po Vás chce.
 5. Posilte bezpečnost svého systému. Zabezpečte svůj počítač účinným programem s pravidelnými aktualizacemi. Například:
  - Nainstalujte si firewall.
  - Používejte nejnovější verzi prohlížeče. Většina prohlížečů má integrovanou ochranu proti phishingu a oznámí Vám, že se pokoušíte otevřít podvodné webové stránky.
  - Ověřte, zda používáte nejnovější verzi svého operačního systému.
  - Používejte uznávaný antivirový software a pravidelně ho aktualizujte.
  - Používejte antispamové a antispywarové programy.
  - Co nejčastěji vymazávejte cookies, historii prohlížení a mezipaměť.
 6. Dávejte si pozor při používání sdílených počítačů nebo počítačů s volným přístupem (internetová kavárna, hotel atd.) či wi-fi hotspotů. Vždy se ze své relace odhlaste pomocí příslušných tlačítek nebo odkazů a zavřete prohlížeč.
 7. Zvyšte bezpečnost svého hesla. Zkombinujte velká a malá písmena s čísly, a vytvořte si tak bezpečnější hesla. Pravidelně je měňte.