Pandemie COVID-19 a její dopady

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a prohlášeními švýcarské Federální rady o ochraně obyvatelstva bychom vás rádi informovali o reakci Swissquote na tuto situaci.

Naší prioritou je omezit rizika pro naše klienty, zaměstnance a obchodní partnery. Z tohoto důvodu plníme doporučení švýcarského federálního ministerstva veřejného zdraví (FOPH), a přijali jsme proto několik následujících opatření:

  • Aktualizovali jsme a prověřili naše programy zachování nepřerušené činnosti a reakcí na katastrofy, abychom vám mohli poskytovat normální služby v případě nouzového stavu;
     
  • Revidovali jsme a aktivovali naši politiku práce z domova, rozdělili pracovní týmy a zavedli flexibilní pracovní dobu ve všech příslušných odděleních a pozicích;
     
  • Zrušili jsme všechny cesty do zahraničí a našim zaměstnancům nařídili, aby zůstávali opatrní, ostražití a nevystavovali se rizikům;
     
  • Postupujeme v souladu s pokyny Federálního ministerstva veřejného zdraví (FOPH) Švýcarska a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Jako regulovaná a kotovaná švýcarská bankovní skupina jsme aktivovali náš program zachování nepřerušené činnosti se všemi nutnými opatřeními, aby banka zůstala v následujících týdnech v provozu.

Naši zaměstnanci, kteří plně usilují zachování vysoce kvalitních služeb v této nejisté době, jsou dokonale připraveni a vybaveni, aby mohli dále pracovat a mít přístup k bankovním systémům při zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti všech dat. Za současné situace na trzích jsme ovšem zaznamenali prudký nárůst žádostí a telefonátů ve spojení s žádostmi o otevření účtů a obchodováním. Prosíme vás, abyste v současné situaci omluvili zpoždění, ke kterým může docházet při vyřizování vašich žádostí a odpovídání na vaše telefonáty. Pro spojení s našimi zákaznickými službami vám doporučujeme používat službu Live Chat na naší Asistenční stránce.

Budeme se řídit pokynem švýcarského FOPH a průběžně vás informovat o dalším vývoji.