Zásady obchodování

Zásady pro provádění příkazů

Společnost Swissquote si zakládá na tom, že svým klientům nabízí nejlepší a nejefektivnější provádění příkazů. Tento oddíl vysvětluje naše zásady provádění obchodů na platformách Advanced Trader a MetaTrader. Každá z nich nabízí různé typy provádění příkazů, a proto klientům doporučujeme, aby si tento oddíl důkladně pročetli a zvolili vhodnou technologii. Máte-li další otázky, obraťte se na zástupce společnosti Swissquote.

Tržní příkazy

Advanced Trader

Spot
Tento příkaz se provádí či zamítá za požadovanou prodejní či nákupní cenu, která se uplatní na celý objem obchodu.

Market Best
Tento příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno.


Metatrader

Instant Execution
Tento příkaz se provádí či zamítá za požadovanou prodejní či nákupní cenu, která se uplatní na celý objem obchodu. Jen u akciových indexů bude příkaz proveden za podmínek Market Best. To se týká klientů na serverech MetaTrader. Pokud nevíte, na kterém serveru jste, poraďte se se zástupcem Swissquote.

Market Execution
Tento příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. To se týká klientů na serverech MetaTrader. Pokud nevíte, na kterém serveru jste, poraďte se se zástupcem Swissquote.

Sell Stop
Tento příkaz bude aktivován, když se prodejní cena dotkne úrovně pro sell stop. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy trailing stop platí stejné zásady.

Limitní příkazy

Advanced Trader a Metatrader

Buy Limit
Tento příkaz bude aktivován, když se nákupní cena dotkne úrovně pro buy limit. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy take profit platí stejné zásady.

Sell Limit
Tento příkaz bude aktivován, když se prodejní cena dotkne úrovně pro sell limit. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy take profit platí stejné zásady.

Stop Orders

Advanced Trader a Metatrader

Buy Stop
Tento příkaz bude aktivován, když se nákupní cena dotkne úrovně pro buy stop. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy trailing stop platí stejné zásady.

Sell Stop
Tento příkaz bude aktivován, když se prodejní cena dotkne úrovně pro sell stop. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy trailing stop platí stejné zásady.

Zásada stop-out

Obchodní platformy Swissquote jsou nastaveny tak, aby po dosažení úrovně stop-out automaticky zavíraly otevřené pozice. Čtěte pozorně, než přistoupíte k transakcím na svém účtu, jelikož úrovně stop-out se liší v závislosti na použité technologii. Pokud nevíte jistě, jaká je vaše úroveň stop-out, pracovníci Swissquote vám rádi pomohou.

Advanced Trader

Výpočet úrovně marže
Příklad: V 16:00 SEČ má obchodník X zůstatek 10 000 USD s nerealizovaným ziskem ve výši 1 000 USD. Otevřená pozice je dlouhá na 10 DAXEUR. Celková otevřená pozice je 496 310,78 USD (10 DAXEUR x maržový faktor (4) x cena indexu (9 960,00) x kurz USD/EUR (1,24576).

((10 000 USD + 1 000 USD)/496 310,78 USD) x 100 = 2,2 % (= úroveň marže)

Celková otevřená pozice v referenční měně = objem obchodu x maržový faktor x tržní cena x směnný kurz.

Pokud je původní sazba marže = 1 %, pak je maržový faktor 1
Pokud je původní sazba marže = 2 %, pak je maržový faktor 2

Prohlédněte si náš úplný seznam sazeb marže


Úroveň stop-out
Níže uvedená tabulka zobrazuje úroveň stop-out na základě vaší celkové otevřené pozice v USD. Veškeré otevřené pozice jsou realizovány, jakmile úroveň marže dosáhne úroveň stop-out

Celková otevřená pozice (USD)Úroveň stop-out
1 000 USD až 30 000 000 USD0.30%
30,000,001 až $40,000,000 USD1.00%
40,000,001 až $50,000,000 USD1.25%
50,000,001 až $60,000,000 USD1.50%
60,000,001 až $70,000,000 USD1.75%
Over 70,000,001 USD2.25%

Metatrader

Výpočet úrovně marže
((Zůstatek účtu + nerealizovaný zisk/ztráta)/požadovaná marže na čistou otevřenou pozici) x 100 = úroveň marže

Příklad: Obchodník X má zůstatek 10 000 USD s nerealizovaným ziskem ve výši 1 000 USD. Otevřené pozice zahrnují dlouhou pozici 300 000 v páru CHF/USD a krátkou pozici 200 000 v páru CHD/USD. Čistá otevřená pozice je 100 000 CHF/USD

((10 000 USD + 1 000 USD)/1 000 USD) x 100 = 1 100 % (= úroveň marže)


Úroveň stop-out
Největší ztrátové pozice jsou automaticky realizovány, jakmile úroveň marže < 30 %


Aktiva bez kontaktu s vlastníkem a spící aktiva

Úvodní kroky k opětovnému zavázání kontaktu100 CHF
Základní rešerše

200 CHF pro klienty ve Švýcarsku
300 CHF pro klienty v zahraničí

Pokročilé rešerše

150 CHF/hod
Minimum 300 CHF
Plus náklady třetích stran

Oznámení pro SIX SIS AG50 CHF
Správa aktiv bez kontaktu s vlastníkem a spících aktiv150 CHF za rok a účet

Ceny nezahrnují DPH.

Další informace o aktivech bez kontaktu s vlastníkem

Úplný přehled našich poplatků a podmínek

Se Swissquote máte výhodu konkurenceschopných spreadů, nízkých marží a flexibilních velikostí transakcí. Naše obchodní hodiny a swapové sazby jsou samozřejmě přizpůsobeny trhům.

Typy účtů

Najděte správnou cenu pro svůj objem obchodů.

Zjistěte více
 

Spredy a swapy

Využijte konkurenceschopných spreadů, nízkých marží a flexibilních velikostí transakcí.

Zjistěte více
 

Průvodce devizovými produkty

Kompletní souhrn veškerých devizových produktů a CFD od Swissquote s příslušnými obchodními podmínkami.

Přečtěte si návod