Fixní náklady

Poplatek za nečinnost
_

Poplatek za nečinnost bude účtován, pokud nemáte žádnou otevřenou pozici a na svém účtu/svých účtech jste během posledních 6 měsíců nebo déle neprovedli žádný obchod.

Poplatek za nečinnost se rovná maximálně 10 jednotkám Vaší základní měny (bez ohledu na počet Vašich účtů) nebo ekvivalentu Vašeho zůstatku.

Poplatek za nečinnost bude odečítán měsíčně, dokud neobnovíte své obchodování, nezrušíte svůj účet/své účty či zůstatek na Vašem účtu/Vašich účtech neklesne na nulu. (Poplatek může mít za následek, že Váš zůstatek klesne na nulu, ale nemůže ho převést do záporné hodnoty.)

 

*Platí pro účty vedené v CHR, USD, EUR nebo GBP - pro jiné měny bude účtována částka ve výši CHF 10

Poplatek za nečinnost se vztahuje pouze na maloobchodní klienty. Osvobozeni od tohoto poplatku jsou tito klienti:

  • Klienti s otevřenými pozicemi

  • Doporučující makléři

  • Správci financí

  • Institucionální klienti

  • Firemní klienti

Aktiva bez kontaktu s vlastníkem a spící aktiva
_

Úvodní kroky k opětovnému zavázání kontaktuCHF 100
Základní rešeršeCHF 200 pro klienty ve Švýcarsku
CHF 300 pro klienty v zahraničí
Pokročilé rešeršeCHF 150/hod
Minimum CHF 300
Plus náklady třetích stran
Oznámení pro SIX SIS AG50 CHF
Správa aktiv bez kontaktu s vlastníkem a spících aktiv150 CHF za rok a účet

Ceny nezahrnují DPH.

Další informace o aktivech bez kontaktu s vlastníkem.