Uplatněte plně svůj potenciál s mimořádnou
rychlostí provádění devizových obchodů

Nastavujeme nové standardy
rychlosti a spolehlivosti*

9 ms

průměrná rychlost provedení

98 %

míra provedení

Ukazatelé ztrát ze zpoždění
_

18 % 

obchodů se zlepšením ceny

62 % 

obchodů bez ztrát ze zpoždění

18 % 

obchodů s negativní ztrátou ze zpoždění

* Ukazatelé na základě příkazů k provedení devizových obchodů v období od 01/10/2022 – 31/12/2022

Proč jsme lepší?
_

Transfert-icon

Mimořádný objem likvidity

Naše síť prvotřídních bank a regionálních nebankovních poskytovatelů likvidity nám umožňuje udržovat stálou úroveň likviditních fondů u všech našich FX a CFD nástrojů.

light-icon

Inovativní hybridní model

Náš smíšený model zprostředkovatelů a hlavních vykonavatelů nabízí to nejlepší z obojího, a naši klienti tak využívají bezkonkurenční tržní podmínky.

Rocket-icon

Nadstandardní provádění příkazů

Naše technologická infrastruktura s obchodními servery na nejpříhodnějších místech zaručuje nejnižší míru latence a nejrychlejší provádění příkazů.

Swiss-icon

Švýcarská bankovní skupina

Pracujeme pod dohledem FINMA, jsme kotováni na švýcarské burze SIX a uplatňujeme nejvyšší standardy v oblasti on-line finančních služeb, transparentnosti a zabezpečení vkladů.

Zásady pro provádění příkazů

Platformy Advanced Trader a MetaTrader nabízejí odlišné typy metod provedení příkazů, a proto vám doporučujeme, abyste si tento oddíl pečlivě pročetli, pečlivě pročetli a vybrali si platformu, která je pro vás nejvhodnější. Máte-li další otázky, spojte se se zástupcem Swissquote.

Tržní příkazy
_

Advanced Trader

Spot
Tento příkaz se provádí či zamítá za požadovanou prodejní či nákupní cenu, která se uplatní na celý objem obchodu.

Market Best
Tento příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno.

MetaTrader

Instant Execution
Tento příkaz se provádí či zamítá za požadovanou prodejní či nákupní cenu, která se uplatní na celý objem obchodu. Jen u akciových indexů bude příkaz proveden za podmínek Market Best. To se týká klientů na serverech MetaTrader. Pokud nevíte, na kterém serveru jste, poraďte se se zástupcem Swissquote.

Market Execution
Tento příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. To se týká klientů na serverech MetaTrader. Pokud nevíte, na kterém serveru jste, poraďte se se zástupcem Swissquote.

Limitní příkazy
_

Advanced Trader e MetaTrader

Buy Limit
Tento příkaz bude aktivován, když se nákupní cena dotkne úrovně pro buy limit. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy take profit platí stejné zásady.

Sell Limit
Tento příkaz bude aktivován, když se prodejní cena dotkne úrovně pro sell limit. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy take profit platí stejné zásady.

Stop Orders
_

Advanced Trader e MetaTrader

Buy Stop
Tento příkaz bude aktivován, když se nákupní cena dotkne úrovně pro buy stop. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy trailing stop platí stejné zásady.

Sell Stop
Tento příkaz bude aktivován, když se prodejní cena dotkne úrovně pro sell stop. Aktivovaný příkaz se provádí za nejlepší dostupnou cenu a je zamítnut, pokud není k dispozici žádná cena. Provádí se celý objem příkazu, ale je možné, že bude dosaženo lepší či horší ceny, než je požadováno. Pro příkazy trailing stop platí stejné zásady.

Pákový efekt

Swissquote nabízí flexibilní pákové opce.

Maximální pákový efekt

Standard / Premium / PrimeProfesionální
1:100 u měnových párů a devizových opcíAž do 1:400 na požádání
1:50 u cenných kovů
1:50 u CDF na akciové indexy
1:50 u CFD na komodity
1:50 u CFD na dluhopisy

Pákový efekt se vyjadřuje jako poměr a je založen na požadované marži. Pokud například podmínky vašeho obchodního účtu požadují marži ve výši 1 %, znamená to, že k provedení obchodu o objemu USD 100'000 musíte mít zůstatek ve výši 1 % této částky (tedy USD 1'000). Odpovídá to pákovému efektu 1:100, protože USD 1'000 / USD 100'000 = 1:100.

V tomto konkrétním případě vyhrazujete částku USD 1'000 na obchod v hodnotě USD 100'000. Znamená to, že Váš možný zisk NEBO ztráta mají za základ hodnotu USD 100'000 a nikoliv částku USD 1'000 vaší vlastní likvidity, která je požadována jako marže.

 

Srovnání poměrů pákového efektu a minimální požadované marže vyjádřené v procentech:

Je-li pákový efekt…rovná se minimální požadovaná marže…
1:1001 %
1:502 %
1:254 %
1:205 %
1:1010 %
1:520 %

Páka může výrazně zvýšit vaše zisky, ale představuje větší riziko pro váš kapitál. Na rozdíl od mnoha brokerů, Swissquote omezuje páku na 1:100. Pokud  s obchodováním začínáte, doporučujeme, abyste snížili páku, dokud si nebudete svou obchodní strategií jisti. Pokud se měna, s níž obchodujete, pohybuje směrem, který jste neočekávali, páka značně zvýší vaše potenciální ztráty.

Chcete-li snížit riziko ztrát, doporučujeme vám přísný obchodní styl, který zahrnuje použití stopových a limitních pokynů.

Zásada stop-out

Obchodní platformy Swissquote jsou nastaveny tak, aby po dosažení úrovně stop-out automaticky zavíraly otevřené pozice. Čtěte pozorně, než přistoupíte k transakcím na svém účtu, jelikož úrovně stop-out se liší v závislosti na použité technologii. V případě sebemenších pochybností o vaší úrovni stop-out vám zástupci Swissquote rádi poradí.

Advanced Trader
_

Výpočet úrovně marže

Příklad: V 16:00 SEČ má obchodník X zůstatek USD 10'000 s nerealizovaným ziskem ve výši USD 1'000. Otevřená pozice je dlouhá na 10 DAXEUR. Celková otevřená pozice je USD 496'310.78 (10 DAXEUR x maržový faktor (4) x cena indexu (9'960.00) x kurz EURUSD (1.24576).

((USD 10'000 + USD 1'000) / USD 496'310.78) x 100 = 2.2 % (= úroveň marže)

Celková otevřená pozice v referenční měně = objem obchodu x maržový faktor x tržní cena x směnný kurz.

Pokud je původní sazba marže = 1 %, pak je maržový faktor 1
Pokud je původní sazba marže = 2 %, pak je maržový faktor 2

Prohlédněte si náš úplný seznam sazeb marže

Úroveň stop-out
Níže uvedená tabulka zobrazuje úroveň stop-out na základě vaší celkové otevřené pozice v USD. Veškeré otevřené pozice jsou realizovány, jakmile úroveň marže dosáhne úroveň stop-out.

Celková otevřená pozice (USD)Úroveň stop-out
1'000 až 30'000'0000.30 %
30'000'001 až 40'000'0001.00 %
40'000'001 až 50'000'0001.25 %
50'000'001 až 60'000'0001.50 %
60'000'001 až 70'000'0001.75 %
Přes 70'000'0012.25 % nebo vyšší

 

MetaTrader
_

Výpočet úrovně marže

((Zůstatek účtu + nerealizovaný zisk/ztráta)/požadovaná marže na čistou otevřenou pozici) x 100 = úroveň marže

Příklad: Obchodník X má zůstatek USD 10'000 s nerealizovaným ziskem ve výši USD 1'000. Otevřené pozice zahrnují dlouhou pozici v páru USDCHF 300'000 a krátkou pozici v páru USDCHF 200'000. Čistá otevřená pozice je USDCHF 100'000.

((USD 10'000 + USD 1'000) / USD 1'000) x 100 = 1'100 % (= úroveň marže)

Úroveň stop-out
S výhradou omezení uvedených ve všeobecných obchodních podmínkách, prohlášení o riziku a speciálních podmínkách pro devizové obchody platí, že největší ztrátové pozice (bez ohledu na jejich objem) jsou automaticky likvidovány jako první, jakmile úroveň marže klesne pod 30 %, a to dokud se úroveň marže nevrátí na 30 % nebo výše.

Upozorňujeme, že v případě agregovaných pozic přesahujících maximální objem transakce na MetaTrader 5 budou takové pozice zavírány jako první, dokud se objem transakcí nevrátí pod stanovené maximum. Jakmile se marže po prvním uzavření pozice vrátí na úroveň 30 % či více, žádné další pozice již uzavírány nebudou.

Limit čisté otevřené pozice (NOP)

Limit čisté otevřené pozice (Net Open Position, NOP) při forexových obchodech a obchodech s akciovými CFD udává maximální částku jednotlivé či celkové expozice u všech tříd aktiv.

 

Limity NOP se dynamicky upravují podle velikosti, poměru pákového efektu a podkladových měn u pozic, které otevíráte. Vaše limity NOP se aktualizují okamžitě po každém provedeném příkazu. Příkaz bude zamítnut, pokud by jeho provedením byly překročeny vaše limity NOP.

Chcete-li zjistit své limity NOP, přejděte do internetového bankovnictví a klikněte na Access trading platform (Přístup k obchodní platformě) nebo na Platform details (Podrobnosti platformy).

Příklady uplatňování limitů NOP. 
 

Postup v případě podnikových opatření


Následující podniková opatření budou mít za následek automatické uzavření vašich pozic. Důrazně doporučujeme, abyste je sami uzavřeli před libovolným takovým opatřením:

  • Rozdělení akcí a reverzní rozdělení akcií
  • Akvizice a fúze
  • Vyčlenění
  • Některé specifické druhy dividend z akcií

Co se týče hotovostních dividend z akciových CFD, prostudujte si naše obchodní podmínky

Zobrazit celý obrázek

Více informací o našich konkurenceschopných rozpětích, nízkých maržích a flexibilních velikostech transakcí.

Typy účtů

Najděte správnou cenu a podmínky pro svůj objem obchodů.
 

Zjistit více

Rozpětí a swapové sazby

Využijte transparentní, konkurenceschopné spready a swapové sazby.
 

Zjistit více

Průvodce devizovými produkty

Kompletní souhrn veškerých našich devizových produktů a CFD s příslušnými obchodními podmínkami pro váš konkrétní případ.

 Stáhnout