Firemní vedení

Swissquote Group je odhodlaná dostát vysokým standardům firemního vedení a jedná v souladu se standardy ustavenými v "SIX Swiss Exchange Directive on Information Relating to Corporate Governance".

Firemní vedení

Následující informace o vedení firmy se vztahují k vedení společnosti a jsou vyňaty ze zprávy  Company's Corporate Governance Report, která je součástí výroční zprávy. Následující informace poskytují obecný přehled.

Pro přístup k plnému znění zprávy prosím klikněne na link níže.

Zpráva o odměňování

Politika odměňování skupiny je důležitou součástí firemního rámce a jejím cílem je zajistit trvalý růst a výkon pro akcionáře, poskytuje příznivou půdu pro zaměstnance skupiny a navodit odpovědné a etické chování mezi skupinou a společnstí.

Auditoři

Hlavní povinností auditorů je informovat valnou hromadu akcionářů o výsledcích auditu, jehož záměrem je ověřit, že finanční uzavěrka, výroční zpráva a navrhované rozdělení zisku je v souladu s právními předpisy a AoI.

Kodexu chování

Jako švýcarská leader internetového bankovnictví a průkopnická společnost v oblasti finančních technologií uplatňujeme nekonvenční inovace a technologie. Zároveň jsme ale regulovaná švýcarská banka, která dodržuje striktně pravidla a nanejvýš si cení svých korporátních hodnot. Kodex chování Skupiny řídí naše každodenní vztahy s interními a externími stranami.